นวดเท้า อีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติ คือ การกดนวดเขตสะท้อนที่เท้าโดยมิได้รักษาโรคโดยตรง แต่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น กล่าวคือ
 1. ทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น
 2. กำจัดสิ่งกีดขวางหรืออุดตันในท่อหลอดเลือด หรือเส้นทางของการไหลเวียนของแหล่งพลังงาน
 3. เสริมสร้างให้สมรรถภาพของอวัยวะคืนสู่ความเป็นปกติ
 4. ทำให้เกิดความสมดุลในการทำงานของต่อมไร้ท่อ
                  เท้าเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายที่ช่วยรองรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นยังซ่อนแถบบำบัด “Zone Therapy” ที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถบำบัดตนเองโดยอาศัยแถบบำบัดหรือจุดบำบัดนี้ การกดจุดเท้าในลักษณะนี้จะต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสะท้อนกลับของร่างกาย หรือ Reflexology. กล่าวคือ เท้าของมนุษย์เรามีตำแหน่งตอบสนองต่างๆซึ่งสัมพันธ์กับทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นการกดจุดนวดในตำแหน่งต่างๆที่เท้าจึงสามารถบอกได้ว่าส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุลขึ้น การนวดกดจุดเท้าจึงเป็นการแก้ไขภาวะที่ไม่สมดุลเหล่านี้

         ผลที่ได้รับจากการนวดฝ่าเท้า
 1. ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ
 2. ขับของเสียออกจากร่างกาย
 3. สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค
 4. กระตุ้นให้อวัยวะทุกส่วนทำงานปกติ
 5. ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย
 6. ทำให้เลือดลมเดินเป็นปกติ
 7. ป้องกันโรคอัมพาต
 8. ปรับระบบฮอร์โมนให้เป็นปกติ
 9. เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
 10. ปรับการทำงานของประสาทส่วนต่างๆของร่างกาย
                  ข้อปฎิบัติของผู้ได้รับการนวด
 1. ควรนวดก่อนหรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง
 2. ดื่มน้ำมากๆหลังการนวด
 3. อย่าให้ฝ่าเท้าถูกน้ำหลังการนวด 1/2-1 ชั่วโมง
 4. เพื่อให้ได้ผลดีควรนวดเท้าติดต่อกัน 3 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ิ
 5. ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย