แพทย์จีน ศุภโชค เจริญศรีศิลป์ (หมอหยาง)

  • ได้รับใบประกอบโรคศิลปศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยกระทรวงสาธารณะสุข
  • เป็นอาจารย์พิเศษสอนทุยหนารุ่นหนึ่งให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน ของกระทรวงสาธารณะสุข ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • เป็นอาจารย์พิเศษสอนนวดฝ่าเท้าแบบเยี่ยเจียกให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลศิริราช
  • เป็นอาจารย์พิเศษสอนทุยหนารุ่นสืบทอดบรรพบุรุษภาคภาษาไทย ของกระทรวงสาธารณะสุข ที่ตึกหมอเส็ง

นาย รัตนชัย เจริญศรีศิลป์
(หมอเม้ง)

นาง ปุณยานุช เจริญศรีศิลป์ (เจน)
(ผู้จัดการทั่วไป&แพทย์แผนไทย)

น.ส.ศิรินทร์ จิตต์สะอาด (ริน)
(ประชาสัมพันธ์)



GROUP หมอประจำนวดฝ่าเท้า & นวดแผนไทย

หมอโกวิทย์

หมอตี๋

หมอรุ่ง

หมออมร

หมอแต๋ว

หมอปุ๋ม

หมอติ๋ม

หมอสายทอง

หมอณีย์