คลินิกท่าดินแดงการแพทย์แผนไทย-จีน

141, 19, 21 ซอยท่าดินแดง 7
ถนน ท่าดินแดง เขต คลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: (662) 437-1650, 437-3052, 863-0238
แฟกซ์: (662) 437-1650

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา่ 09.00-17.00 น.