ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับเรามาตลอดหลายล้านปี การบำบัดโรคในศาสตร์แผนจีนมีมากกว่าห้าถึงหกพันปี ซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักของความสมดุลและความเรียบง่าย

         มหัศจรรย์แห่งศาสตร์แผนจีนเน้นองค์รวมเป็นหลัก ช่ายเหลือเกื้อกูลปรับสมดุลย์ภายในสู่ภายนอก เรามีทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญในการรักษาในแขนงต่างๆ เช่น ทุยหนา จัดแนวเส้นเอ็น, กระดูก แก้ไขกายวิภาคและกล้ามเนื้ออักเสบ ฝังเข็ม เป็นการเปิดลมปราณ ทะลวงจุดที่มีการติดขัด แมะ กินยาสมุนไพรจีน เป็นการรู้ในเบื้องต้นของการตรวจวินิจฉัยก่อนการรักษา เพื่อให้ยาไปปรับอวัยวะภายในสู่ภายนอก เป็นการรักษาสมดุลย์ หยิน-หยาง พร่อง-แกร่ง ร้อน-เย็น นวดเท้า เป็นศาสตร์ที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เป็นการสะท้อนจุดแบบเยี่ยกเจียก จากจุดตำแหน่งใต้ฝ่าเท้า เพื่อไปสะท้อนจุดภายในทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งตำแหน่งการนวดอาจจะเจ็บแต่ถ้าผ่านระยะเวลาการบำบัดก็จะสามารถรู้ว่าศาสตร์นี้เป็น Reflex (สะท้อน) ไม่ใช่ Relax (ผ่อนคลาย) เหมือนนวดทั่วไป ส่วนการนวดไทย เราจะเน้นเรื่องของเส้นประธานสิบเส้น การกดท้องเก้าจุด ซึ่งเป็นศาสตร์แผนโบราณ เน้นกล้ามเนื้อและเส้นที่เชื่อมกับภายใน

       ศาสตร์ทุกศาสตร์ ทุกแขนงล้วนแต่มีข้อดีของตัวมันเองขึ้นอยู่กับว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์จะเหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน เราไม่ได้ส่งเสริมว่าเข็มจะดีกว่ายา หรือว่าการนวดจะดีกว่าเข็ม แต่ที่เราจะเน้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความต่อเนื่องในการเข้ารับการรักษา การจัดทำเวบไซท์นี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพ ป้องกันก่อนเกิดโรค เราเสนอทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคด้วยการแก้ปรับจุดพร่องในร่างกายเพื่อให้ส่งผลดีภายในออกมาสู่ภายนอก แล้วท่านจะรู้ถึงความอัศจรรย์ในศาสตร์การรักษาโรคแพทย์แผนจีน

                      ดีทิ้งปวดมา ไม่ดีไม่มา ไม่หาไม่รู้ ไม่ทำไม่หาย รู้แล้วไม่เจอ เจอแล้วต้องทำ ดีแล้วอย่าทิ้ง ดีซ้ำหายเลิก